Orientační nabídka


… obec uprostřed Slavkovského bojiště

Vyhledávání

 

Cesta: Titulní stránka > Obec

 

10. Příjem podání a podnětů

 • 10.1. Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob
  1. Ústní nebo telefonické žádosti o informace dle tohoto zákona lze uplatnit na odborně příslušném pracovišti, případně v podatelně Obecního úřadu Prace (dále jen OÚ).
  2. Jako místo, kde lze podat písemnou žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání a kde lze obdržet rozhodnutí o odmítnutí žádosti, je stanoveno pracoviště podatelny OÚ.
  3. Proti rozhodnutí OÚ o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to písemně poštou nebo osobně na podatelně OÚ.
  4. Odvolání musí obsahovat:
  i. Jméno, příjmení, adresu žadatele
  ii. proti čemu odvolání směřuje a čeho se žadatel domáhá (včetně čísla jednacího původní žádosti)
  iii. datum podání odvolání
  iv. vlastnoruční podpis žadatele
 • 10.2. Opravné prostředky
 • 10.3. Formuláře
  Formuláře pro kontakty s úřady ČR jsou k dispozic na adrese: www.form.cz
  Formuláře pro kontakt s OÚ Prace obdržíte přímo na OÚ Prace, případně je možno požádat telefonicky eventuelně elektronicky o zaslání formuláře.
 • 10.4. Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace
  Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace naleznete na Portálu veřejné správy.
 

Kontext

Umístění: Menu > Povinně zveřejňované informace > 10. Příjem podání a podnětů

Kontakt

Obec Prace
Ponětovská 129
664 58 Prace
Telefon: 544 244 727
E-mail: obec@obecprace.cz
Podrobný kontakt

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém