Orientační nabídka


… obec uprostřed Slavkovského bojiště

Vyhledávání

 

Cesta: Titulní stránka > Obec

 

10.1. Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob

1. Ústní nebo telefonické žádosti o informace dle tohoto zákona lze uplatnit na odborně příslušném pracovišti, případně v podatelně Obecního úřadu Prace (dále jen OÚ).
2. Jako místo, kde lze podat písemnou žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání a kde lze obdržet rozhodnutí o odmítnutí žádosti, je stanoveno pracoviště podatelny OÚ.
3. Proti rozhodnutí OÚ o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to písemně poštou nebo osobně na podatelně OÚ.
4. Odvolání musí obsahovat:
i. Jméno, příjmení, adresu žadatele
ii. proti čemu odvolání směřuje a čeho se žadatel domáhá (včetně čísla jednacího původní žádosti)
iii. datum podání odvolání
iv. vlastnoruční podpis žadatele


Kontext

Umístění: Menu > Povinně zveřejňované informace > 10. Příjem podání a podnětů > 10.1. Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob

Kontakt

Obec Prace
Ponětovská 129
664 58 Prace
Telefon: 544 244 727
E-mail: obec@obecprace.cz
Podrobný kontakt

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém