Orientační nabídka


… obec uprostřed Slavkovského bojiště

Vyhledávání

 

Cesta: Titulní stránka > Obec

 

9. Žádosti o informace

Na ústní nebo telefonickou žádost o informaci odpovídá odborně příslušné pracoviště žadateli okamžitě.
Nelze-li požadovanou informaci okamžitě poskytnout, nebo nepovažuje-li žadatel poskytnutou informaci za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
Žadatelem řádně vyplněná a podepsaná žádost podatelna zaeviduje, přiřadí mu jednací číslo a ještě týž den předá odborně příslušnému pracovišti k vyřízení.
OÚ v zákonné lhůtě žadateli písemně požadovanou informaci podá, případně vydá rozhodnutí o neposkytnutí informace.
Všechny písemné žádosti o informace, odpovědi na ně i rozhodnutí o jejich neposkytnutí jsou OÚ evidovány.
Postupy při zajišťování informací podle jiných zákonů než zákona č. 106/1999 Sb. (např.: č.123/98 Sb., č. 455/91 Sb.) se řídí ustanoveními těchto zákonů


Kontext

Umístění: Menu > Povinně zveřejňované informace > 9. Žádosti o informace

Kontakt

Obecní úřad Prace
Ponětovská 129
664 58 Prace
Telefon: 544 244 727
E-mail: obec@obecprace.cz
Podrobný kontakt

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém