Orientační nabídka


… obec uprostřed Slavkovského bojiště

Vyhledávání

 

Cesta: Titulní stránka > Obec

 

Obec a životní prostředí

sběrné místo
Od r. 2011 je v obci Praci zřízeno sběrné místo, kam mohou občané odevzdávat nepotřebnou elektroniku, televizory, monitory, velké i malé spotřebiče, zářivky, baterie apod., pneumatiky.
Sběrné místo na Ponětovské 129 je otevřeno v Po a Stř od 8.00 do 17.00 hodin, na základě telefonické domluvy i v ostatních dnech. 2x ročně je organizován svoz nebezpečného odpadu ( termín je včas občanům oznámen) a 2x ročně svoz velkoobjemového odpadu.
 

 
 
 

Kontejnery na plast a drobný kovový odpad:

Nejen plast, ale i drobný kovový odpad můžete vkládat do žlutých kontejnerů - jsou označeny, že do nich lze vkládat i kov. Jsou umístěny v ulici Za humny (u prodejny Mydos), v ulici K rybníku (u obchodu U Válků), v ulici K Mohyle míru (u garáží). Do těchto kontejnerů je možné dávat nejen tetrapaky od mléka nebo džusů, PET lahve, ale také jakýkoliv jiný plast –  plastové obaly od potravin, od drogerie, strečové folie, obaly od CD/DVD, polystyren atd. Nezapomeňte plastové láhve vždy sešlápnout. 

Kontejnery na bílé a barevné sklo:

Kontejnery jsou rozděleny na bílé a barevné sklo. Jsou umístěny v ulici Spojovací (u Hlávkových), v ulici Za humny (u prodejny Mydos) a v ulici K rybníku (u obchodu U Válků) je kontejner na bílé sklo.

Kontejner na papír:

Je umístěn na návsi u obchodu U Válků (hasička) a v ulici K Mohyle míru. Můžete do nich dávat jakýkoliv papír - noviny, časopisy, letáky, brožury, sešlápnuté krabice a knihy. Kartonové obaly od vajec patří do bioodpadu. 

Za humny je umístěn rovněž velký kontejner na kartony a další papír (krabice, lepenka apod.)

 Kontejnery na bioodpad:

10 ks hnědých kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad je umístěno po obci. Svoz probíhá v lednu až březnu 1x měsíčně, v dubnu až prosinci 2x měsíčně. Do bioodpadu patří:  zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce a zeleniny (slupky apod.), sedliny kávy a čaje, čajové sáčky, skořápky od vajec a ořechů, kartonové obaly od vajíček. Do bioodpadu nepatří: zbytky jídel živočišného původu, fritovací oleje, maso, kosti, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, tekuté a silně mastné potraviny, cigaretové nedopalky, smetky  a všechny další biologicky nerozložitelné odpady. Ze zahradního bioodpadu pouze ten, který nelze kompostovat !

Domácí kompostéry: 

Kompostéry obec zdarma přidělovala občanům v rámci dotačního programu - patří sem veškerý zahradní odpad (tráva, plevel, listí, seno, sláma, spadané ovoce, zbytky větví apod.) 

Malé černé kontejnery na drobný kovový odpad:

Jsou stále umístěny v ulici Za humny (u prodejny Mydos),  v ulici K rybníku (u obchodu U Válků) a na sběrném místě v ul. K Mohyle míru. Nádoby jsou označené nápisem "KOVY". Lze tam odkládat drobný kovový odpad, jako např. plechovky nápojů, kovové plechovky od potravin, hliníková víčka od jogurtů, kovové uzávěry a víčka, kovové obaly od drogerie a kosmetiky, alobal.

Sběr jedlého oleje a tuku

Nádoba na sběr jedlého oleje a tuku je umístěna na sběrném místě v budově OÚ na  ulici Ponětovská 129. Jedlé oleje odevzdávejte pouze v uzavřených PET lahvích!

Velkoobjemový odpad:

Svoz probíhá 2x ročně po předchozím oznámení - patří sem čalouněný nábytek, koberce, matrace, keramika, porcelán, zahradní nábytek, linoleum, tvrdé plasty - kbelíky, sudy apod.

Nebezpečný odpad:

Svoz probíhá 2x ročně po předchozím oznámení - motorový olej, barvy, lepidla, rozpouštědla, kyseliny, pesticidy, hydroxidy, louhy, odpady obsahující dehet, tlakové nádoby vč. hasících přístrojů apod.

Sběrný dvůr v Kobylnicích

Ve sběrném dvoře můžete odevzdávat veškerý odpad zdarma, s výjimkou stavebního odpadu a sutí, pneumatik, zemin a kamení, za které tam zaplatíte příslušný poplatek. Více na  webu:  Sběrný dvůr Kobylnice - Kobylnice.

Provozní doba do 28.2.2021: Po, Čt 14.00-17.00 hodin, So 9.00-14.00 hod, od 1.3.2021: Po, Čt 14.00-18.00 hodin, So 9.00-14.00 hod. Občané jsou povinni se při odevzdávání odpadů řídit pokyny obsluhy a na vyžádání prokázat obsluze sběrného dvora svoji totožnost.

Pneumatiky

Do sběrného dvora v Kobylnicích nebo k Autorizovaným likvidátorům  Sběrná místa • Eltma

Pneumatiky z jízdního kola do směsného odpadu.

Pokud si nejste jisti, kam který odpad patří, pomůže Vám následující odkaz

  http://beta.kamtovyhodit.cz/

 
Zodpovídá: Bc. Petr Šimara
Vytvořeno / změněno: 5.9.2012 / 14.1.2021

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > O obci
 

Kontakt

Obec Prace
Ponětovská 129
664 58 Prace
Telefon: 544 244 727
E-mail: obec@obecprace.cz
Podrobný kontakt

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém